Algemene Voorwaarden en Disclaimer

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen het domein en de subdomeinen van Architectenzelfbouw.nl en onze gebruikers. Architectenzelfbouw.nl is een onderdeel van Doris Architectuur en staat ingeschreven met de volgende gegevens: KVK: 54347475, BTW nr:NL192493929B01. Door Architectenzelfbouw.nl te gebruiken, accepteert de gebruiker de volgende Algemene Voorwaarden, evenals de werkmethode van Architectenzelfbouw.nl zoals beschreven op onze website. Eventuele variaties of veranderingen in de volgende Algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.

Privacybeleid

Informatieverzameling en gebruik Architectenzelfbouw.nl is de exclusieve eigenaar van alle informatie op deze website. Tenzij daartoe door de wet verplicht, zullen wij geen door u verstrekte informatie zonder toestemming delen, verkopen of verspreiden.

Gegevens t.a.v. derden:

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, indien dit noodzakelijk is om een betalingstransactie of een zakelijk transactie met onze partners te verwerken. Bovengenoemde derden zijn uitsluitend gerenommeerde bedrijven die strikt voldoen aan de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming

Disclaimer

1. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen, behoudens aanvullingen welke in het kader van uw opdracht noodzakelijk zijn.
2. het auteursrecht van de informatie berust bij ons bureau.
3. De verstrekte informatie mag uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van het betreffende project.
4. Ons bureau is niet aansprakelijk voor enige onjuistheid of voor directe c.q. indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade, ontstaan ten gevolge het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de informatie.

Ik heb interesse in een zelfbouw ontwerp! Meer informatie